Kupuji vůz v hotovosti

soukromá osoba

 • občanský průkaz

fyzická osoba – podnikatel

 • občanský průkaz
 • živnostenský list
 • osvědčení o DPH ( v případě plátce )
 • razítko ( pokud je používáno )

právnická osoba

 • výpis z Obchodního rejstříku
 • osvědčení o DPH ( v případě plátce )
 • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
 • razítko společnosti

Kupuji vůz na leasing, úvěr

soukromá osoba

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)
 • pevná linka do zaměstnání nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu
 • potvrzení o příjmu (pouze však u určitých kategorií vozů)

fyzická osoba – podnikatel

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti (řidičský průkaz, pas)
 • živnostenský list
 • osvědčení o DPH (v případě plátce)
 • razítko (je-li užíváno)
 • pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu
 • ekonomika (pouze však u určitých kategorií vozů)

právnická osoba

 • výpis z Obchodního rejstříku ( ne starší 6 měsíců )
 • osvědčení o DPH ( v případě plátce )
 • občanský průkaz osoby oprávněné jednat za společnost
 • razítko společnosti
 • pevná telefonní linka nebo vyúčtování z paušálního mobilního telefonu
 • ekonomika společnosti (pouze však u určitých kategorií vozů)
  cookies |     Copyright © 2024 CM car Červený Michal
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 0   Celkem 247126 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |